วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ดู…กำลังทางเรือ ในแม่น้ำโขง ของ นรข.กองทัพเรือไทย

ทหารเรือ ไม่ได้อยู่ แค่ในทะเล
ไม่ใช่ปฏิบัติการ แต่ในน้ำเค็ม
แต่มีน้ำ ที่ไหน มีทหารเรือ ที่นั่น
แม้แต่ น้ำจืด แม่น้ำ ลำคลอง
.
.

“บิ๊กอุ้ย” ผบ.ทร. เยี่ยมอำลา
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)
และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ

.

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอำลา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ที่ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม

โดยมี พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ต้อนรับ

โดยได้ ลงเรือที่สถานีเรือนครพนม เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการและชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อ ทั้งภารกิจการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ โดยมีเรือเข้าร่วมสาธิตในครั้งนี้ 18 ลำ เช่นเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ Patrol Boat River : PBR เรือปฏิบัติการพิเศษลำน้ำ Special Operations Craft – Riverine (SOC–R) เรือ AB: Riverine Assault Boat

error: Content is protected !!