วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“บิ๊กอุ้ย” แก้โผ ทร. รับ “บิ๊กเฒ่า” กลับ ทร. นั่ง ผบ.ทร. ตาม ที่ กลาโหม ขอมา ทั้ง อาวุโส-ความเหมาะสม ให้ โผลงตัว

“บิ๊กอุ้ย” แก้โผ ทร.
รับ “บิ๊กเฒ่า” กลับ ทร.
นั่ง ผบ.ทร. ตาม ที่ กลาโหม ขอมา
ทั้ง อาวุโส-ความเหมาะสม
ให้ โผลงตัว
“บิ๊กๆ ทร”พบหน้า ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
ยัง งง ข่าวในหน้าสื่อ “บิ๊กโต้ง” หรือ “บิ๊กเฒ่า” เป็น ผบ.ทร.
เผย มีคนยินดี “เสธ.โต้ง”
แต่คาด ชนะใจ “บิ๊กอุ้ย”
แต่ ไปไม่ถึงเก้าอี้ ผบ.ทร.
นั่ง รอง ผบ.ทร.

.
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมด้วย บิ๊กโต้ง พลเอกธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

โดยได้มีการตรวจ ATK เพื่อทำการคัดกรองผู้เข้าประชุม ก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ เป็นการประชุม ในวันที่ สื่อลงข่าว โยกย้ายทหาร ที่มีข่าว ในหน้าสื่อ 2 กระแส ว่า บิ๊กเฒ่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย (ตท.20) รองปลัดกลาโหม ได้ข้ามกลับมาเป็น ผบ.ทร. และ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ(ตท.21) )ได้เป็น ผบ.ทร. จนมีคน มาแสดงความยินดี แต่บิ๊กโต้ง ออกตัวว่ายังไม่รู้ผลการหารือ ที่แท้จริง

ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์กันว่า พลเรือเอก ชาติชาย เสนอชื่อ พลเรือเอก ธีรกุล เป็น ผบ.ทร. ขึ้นไป เพราะทำงานใกล้ชิดกันมานาน และ มีอายุราชการ 2 ปี

แต่ ในการประชุม 7 เสือกลาโหม เมื่อ 30 ส.ค. ที่มี พลเอกประยุทธ์ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ทางกลาโหมได้เสนอชื่อ พลเรือเอกสมประสงค์ ให้กลับมาเป็น ผบ.ทร. ด้วยหลายเหตุผล โดยเฉพาะเพื่อความลงตัว ซึ่ง พลเรือเอก ชาติชาย ก็ยินยอม ไม่ได้มีการคัดค้าน หรือ ให้ต้องมีการโหวต แต่อย่างใด จึงมีการแก้ไข ชื่อ จาก พลเรือเอกธีรกุล ผบ.ทร. มาเป็น พลเรือเอกสมประสงค์ ส่วน พลเรือเอก ธีรกุล ขยับ เป็น รอง ผบ.ทร.

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พลเรือเอก ชาติชาย
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ซึ่ง ในส่วนของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ ได้คะแนนเป็นลำดับ 1 คือ 97.69 ในขณะที่ลำดับที่ 2 และ 3 คือกองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยคะแนน 97.22 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้คะแนน 96.55 ตามลำดับ

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ หัวข้อสำคัญที่ ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม คือ การสร้างความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data ของกองทัพเรือในอนาคต และโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

ในช่วง หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยระดับกองทัพเรือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้หน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือ ดำเนินการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือทางบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง

โดยได้มอบหมายให้ พลเอกสมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ

นอกจากนั้นแล้วยัง ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่หน่วยรับตรวจจาก กรมจเรทหารเรือ ที่มีผลการตรวจดีเด่น ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งประเภทตามกลุ่มต่างๆ

กลุ่มที่ 1 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พลเรือโท ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ กรมอู่ทหารเรือ
​กลุ่มที่ 2 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พลเรือตรี – นาวาเอก (พิเศษ) ชนะเลิศ ได้แก่ กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง​

กลุ่มที่ 3 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ นาวาเอก – นาวาโท
ชนะเลิศ ได้แก่ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน​

​กลุ่มที่ 4 การตรวจพิเศษหน่วยเฉพาะกิจ ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี

​กลุ่มที่ 5 การตรวจตามปกติ/การตรวจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ชนะเลิศ ได้แก่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

error: Content is protected !!