วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“ดอน-อนุทิน” จับมือตะลุย หาวัคซีนเพิ่มจากต่างประเทศ

“ดอน-อนุทิน” จับมือตะลุย
หาวัคซีนเพิ่มจากต่างประเทศ
แม้ จะมาครบ 100 ล้านโดสในปีนี้
หวัง ไทยวิจัย วัคซีน mRNA เป็นชาติแรกในอาเซียน-ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
สร้างชื่อ กอบกู้ชื่อเสียงระบบสาธารณสุข
เร่งฉีดวัคซีน ให้ชาวต่างชาติในไทย
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เยือน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพบหารือกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ
โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมด้วย ทั้ง กรมการกงสุล กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิดฯ
โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดหาวัคซีนโควิดฯจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้พอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคตด้วย
นายอนุทิน ยืนยันว่า สามารถจัดหาวัคซีนได้แล้ว 100 ล้านโดสในปีนี้
นาบ ดอน ให้ข้อสังเกตว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ ในปัจจุบันส่งผลอาจกระทบต่อไทยบ้าง แต่เชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขที่แข็งแกร่งของไทย เราจะสามารถฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีในด้านดังกล่าวให้กลับคืนมาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถาบันวิจัยของไทยประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน mRNA เป็นชาติแรกในอาเซียนและในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จึงขอสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดฯ ให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุมทุกกลุ่ม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะของโลก (Global Public Goods)
นายอนุทิน ยืนยันการจัดให้คนต่างชาติในไทยเข้าถึงวัคซีนผ่านการลงทะเบียน Expatvac จัดการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงแรงงานต่างชาติที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้ผ่านนายจ้างด้วย
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการเตรียมการล่วงหน้ากระบวนการผลิต “วัคซีนไทย” รวมถึงกระบวนการสั่งจอง การบริหารจัดการ ตลอดจนแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศและภูมิภาค ซึ่งหลายสถาบันการเงินพร้อมให้การสนับสนุน
error: Content is protected !!