วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“ BELULA”นักบินหญิงลูกทัพฟ้า

“ BELULA”นักบินหญิงลูกทัพฟ้า
ขับ เครื่องบิน C-130
บินส่งเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ รพ.ที่ จ.น่าน
และ นครสวรรค์
ใน ภารกิจ “เติมน้ำใจ ต่อ…ลมหายใจ”
.
“น้องพี” BELULA เรืออากาศเอกหญิง พีรศรี จักรไพศาล นักบินหญิงทัพฟ้า 1 ใน 5 นักบินหญิงคนแรกของทอ. ทำการบิน เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) ในการลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปมอบให้ รพ. ที่ จ. น่าน ที่ กองทัพอากาศร่วมกับมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย และโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน ร่วมปฏิบัติ ภารกิจ “เติมน้ำใจ ต่อ…ลมหายใจ”
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) สนับสนุนการลำเลียงอุปกรณ์การแพทย์ไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ
โดยได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด19
ที่ผ่านมากองทัพอากาศได้จัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม และวันที่ 12สิงหาคม 2564
วันนี้ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร พร้อมคณะ ร่วมเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดน่าน
โดยกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) ในการลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้ง เครื่องช่วยหายใจ High Flow จำนวน 1เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 100ชุด, Face Shield จำนวน 100ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 200ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
และนำส่งเครื่องช่วยหายใจ High Flow จำนวน 2 เครื่อง, อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 2 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, Face Shield จำนวน 100ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 200ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดน่าน
error: Content is protected !!