วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“โฆษกกลาโหม” ประณาม ผู้ชุมนุมบางคน ก้าวล่วง ลบหลู่ พ่นสี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

“โฆษกกลาโหม” ประณาม
ผู้ชุมนุมบางคน
ก้าวล่วง ลบหลู่
พ่นสี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่บรรจุอัฐิ ผู้เสียสละชีวิต
ผู้ปกป้องแผ่นดินไทย 801 นาย
กระทบจิตใจของประชาชน
ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึก
ที่บาดเจ็บพิการ
เชื่อประชาชนไทย ก็ไม่สามารถยอมรับได้
.
พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าว ประณาม การกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคน ต่อสถานที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อ 7 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ที่เข้าไปพ่นสี บนแผ่นจารึกรายนามของ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่เสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิต่างๆ ทั้งกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ( สงครามอินโดจีน) สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี
โดยย้ำว่า การกระทำดังกล่าว ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และเกินขอบเขตของการชุมนุม ที่เข้าไปก้าวล่วงลบหลู่ ต่อสถานที่บรรจุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยทั้ง 801 นาย
ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2485 เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของผู้เสียสละ ซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึกอีกจำนวนมาก ที่เสียชีวิต บาดเจ็บพิการและทุพลภาพ
ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนไทย ก็ไม่สามารถยอมรับได้กับพฤติกรรมดังกล่าว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!