วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“บิ๊กบี้” ประชุม ผบ.นขต.ทบ. ชื่นชม -ให้กำลังใจ กำลังพล ช่วยเหลือประชาชน ในวิกฤต โควิดฯ

“บิ๊กบี้” ประชุม ผบ.นขต.ทบ.
ชื่นชม -ให้กำลังใจ กำลังพล
ช่วยเหลือประชาชน
ในวิกฤต โควิดฯ
เหนื่อยต่อเนื่อง
ฝาก ผบ.หน่วย ดูแล สุขภาพ
และ ปูนบำเหน็จ
พิจารณาความดีความชอบ
สิทธิกำลังพล
เตรียม กำลังพลสายแพทย์ เพิ่ม
.
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วยขึ้นตรงทบ. ผ่านระบบ VTC จาก บก.ทบ.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบกแถลงว่า ผบ.ทบ.ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดฯ ด้วยความตั้งใจ
กองทัพบกได้ใช้กำลังทั้งในพื้นที่ชายแดน จังหวัดต่างๆและพื้นที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ และ ทรัพยากรทุกสิ่ง เข้าสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์โควิดฯ
โดยภารกิจที่ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ก็ลุล่วงไปด้วยดี แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้านโดยใช้อากาศยาน เครื่องบินลำเลียงแบบC 295 และ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปMI 17, การจัดชุดเคลื่อนย้ายศพ, การจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบก, การจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชน เป็นต้น
ผบ.ทบ. ให้ความสำคัญกับงานช่วยเหลือประชาชน ได้สั่งให้หน่วยททหาร ปรับการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้อยู่ในสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือเป็นจุดบริการที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ รวมทั้งการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดฯในชุมชน ทั้งในส่วนที่กองทัพบกให้การสนับสนุนหน่วยงานภายนอก และตรวจคัดกรองในชุมชนทหาร เพื่อการค้นหาและควบคุมโรคตามนโยบายของรัฐ
ส่วนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสโมสรทหารบกนั้น เป็นเรื่องที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ
และ สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศนำรูปแบบดังกล่าวไปดำเนินการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยในแต่ละจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาด
นอกจากนี้ พลเอกณรงค์พันธ์ ได้ย้ำถึงความตรากตรำของกำลังพลด่านหน้า บุคลากรสายแพทย์ ที่ทำงานในสถานการณ์โควิด และดูแลประชาชนมานานอย่างต่อเนื่อง กำชับให้หน่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกัน การหมุนเวียนกำลังพลเพื่อลดความเหนื่อยล้า การพิจารณาความดีความชอบและสิทธิกำลังพล
สำหรับกำลังพลสายแพทย์ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกได้นำมาปฏิบัติงานเต็มอัตรา จำเป็นต้องมีการเตรียมกำลังประเภทนี้เพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ได้สั่งการให้กรมแพทย์ทหารบกและกองพันทหารเสนารักษ์จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ให้กับกำลังพลในสายงานอื่นๆ เพื่อให้พร้อมสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!