วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พักคอย…ฟีล รีสอร์ท ผ่อนคลาย รักษาตัว ขณะรอเตียง

ทอ. ยก บ้านพักสวัสดิการทอ.
20หลัง สไตล์รีสอร์ทเล็กๆ ที่
ฝูงบิน 207 เกาะตะเคียน
ให้ จัดตั้งศูนย์พักคอย
Community Isolation
ให้ ผู้ป่วยโควิดฯ จ.ตราด ได้พักผ่อน ผ่อนคลาย รักษาตัว ขณะรอเตียง
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการทหารอากาศและฝูงบิน 207 จังหวัดตราด ให้การสนับสนุนบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) จังหวัดตราด เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) เป็นการชั่วคราวให้กับเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ ในจังหวัดตราดทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มจำนวนมาก
สำหรับบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) เป็นหนึ่งในกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของฝูงบิน 207 จังหวัดตราด ประกอบด้วยอาคารบ้านพักจำนวน 20 หลัง และอาคารสำนักงาน 1 หลัง
ซึ่งปัจจุบันปิดการดำเนินการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯโดยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation)
เทศบาลเมืองตราดจะรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดทางการแพทย์ การสาธารณสุข
ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ทรัพยากรของกองทัพอากาศ และพร้อมให้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร อย่างเต็มกำลังความสามารถ
error: Content is protected !!