วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

เปิดแล้ว รพ.สนาม สโมสร ทบ.

“บิ๊กบี้”ตรวจ”รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสร ทบ.”96เตียง
เปิดใช้วันนี้ ตรวจคัดกรองโควิดฯ ให้ประชาชนวันละ1,000คน
ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน”รอผล30นาที
แต่ต้องลงทะเบียนผ่านแอพฯ QueQ
หากพบเชื้อจะเอ็กซ์เรย์ปอดและตรวจRT-PCR ได้พบแพทย์ทันที
วินิจฉัย หาก HI แจกถุงยังชีพ กลับบ้าน

.

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งเปิดและขยายช่องทางการตรวจคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยCOVID – 19 ให้กับประชาชน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม(กทม.และปริมณฑล) และเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กองทัพบกได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน จัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบก” ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรอง และการส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ใช้ศักยภาพของกองทัพบกทั้งอาคารสถานที่และบุคลากร จากกรมสวัสดิการทหารบก กรมแพทย์ทหารบก และกรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการปรับสถานที่ในสโมสรทหารบกทั้งหมด ติดตั้งระบบการรักษาพยาบาล การสื่อสารและจัดทำโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการส่งกำลังพลและบุคคลากรทางการแพทย์เข้ามาบริหารจัดการร่วมกับ กทม.

ศูนย์คัดกรองดังกล่าว ได้เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ทั้งการตรวจหาเชื้อ,การคัดกรองผู้ติดเชื้อ,การแยกประเภทผู้ป่วย, การรักษาเบื้องต้น ,การส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามความรุนแรงของโรค และยังได้จัดสถานที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 96 เตียงไว้เป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย ในระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษา

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการ ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1ส.ค.64 เป็นต้นไป ในเวลา 08:00 – 18:00 น. และเมื่อลงทะเบียนจะได้รับรหัสที่ใช้ในการนัดหมาย และให้มาตามนัดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมา เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไป โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองประมาณ 1,000 รายต่อวัน

โดยช่วงบ่ายวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานภาพรวมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิด ศูนย์คัดกรอง ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และมีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นจำนวนมาก โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว จัดระบบให้สอดคลองกับจำนวนผู้มารับการตรวจ และให้ระมัดดระวังในป้องกันโรคในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชน

สำหรับ “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.”มีขั้นตอนของการให้บริการเริ่มจากการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคล การตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นโดย “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน” และ รอผลตรวจประมาณ 30นาที หากผลไม่พบเชื้อจะได้รับใบรายงานผลแล้วกลับบ้านได้ หากผลตรวจพบเชื้อจะได้รับการเอ็กซ์เรย์ปอดและเข้ารับการตรวจยืนยันCOVID19 อีกครั้ง(RT-PCR) จากนั้น จะได้รับการพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการและรับการรักษาด้วยยารับประทาน ได้รับถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการกักตัว ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจน ,เครื่องวัดอุณภูมิ ,อุปกรณ์รักษาโรค เป็นต้น จากนั้นจะเข้าสู่ระบบการรักษาของสำนักอนามัย กทม. ด้วยการกักตัวที่บ้าน(Home Isolation), การกักตัวที่ชุมชน(Community Isolation), รพ.สนาม หรือ รพ.ของ กทม.และสาธารณสุขต่อไป นอกจากนี้กองทัพบกยังมอบให้ ศูนย์การเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ช่วยอำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปตามจุดหมายที่กำหนดด้วย
   

error: Content is protected !!