วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เปิดรพ.สนามสงขลา 3 (ค่ายพระปกเกล้า) จว.สงขลา​ รองรับผู้ป่วย covid- 19

01 ส.ค. 2021
397

เปิดรพ.สนามสงขลา 3 (ค่ายพระปกเกล้า) จว.สงขลา​ รองรับผู้ป่วย covid- 19
แม่ทัพภาค​ 4​ สั่งเสริมทัพกำลังพลเจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ให้บุคลากรทางการแพทย์

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งเป็นรพ.สนาม​ 3 (ค่ายพระปกเกล้า) ซึ่งมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 คน ขณะที่รับผู้ติดเชื้อ covid-19 กลุ่มแรกในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 12 คน  จากโรงพยาบาลสนามสงขลา 2 ซึ่งเป็นผู้ป่วยชายกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรง  และคาดว่าจะรับผู้ป่วยเข้ามารวมจำนวน 40 คน

จากนั้น​ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเครื่องบริโภค น้ำดื่ม ขนมของว่าง ผลไม้เงาะ และมังคุด ชุด ppe มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ , บุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายในการช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดตั้งรพ.สนามให้กับกระทรวงสาธารณสุข และทางจังหวัดในพื้นที่ โดยให้หน่วยทหารทุกหน่วยช่วยเหลือสนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพลโดยผู้บังคับหน่วยสามารถให้การสนับสนุนทั้งยานพาหนะในการขนย้ายผู้ป่วย เตียงนอน และอื่นๆ เพื่อให้การจัดตั้งรพ.สนามสำเร็จลุล่วงทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งขณะนี้กองทัพภาคที่ 4 อนุมัติจัดตั้งรพ.สนามภายในค่ายทหารแล้วจำนวน  9 แห่งสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งตามความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีทั้งยานพาหนะและเที่ยวบินพิเศษของกองทัพบก โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากการดูแลตามชายแดน การป้องกันการลักลอบการเข้ามายังของต่างด้าว หรือพี่น้องคนไทยที่จะอพยพกลับมาจะต้องผ่านกระบวนการ หรือมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้แล้ว

นอกจากนั้นยังได้มีการจัดชุดปฏิบัติการต่างๆ ประสานการทำงานร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร้างความตระหนักรู้ รณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงบริบทของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีน ขอให้เชื่อมั่น มั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ เชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ว่าจะสามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ระหว่างการเดินทาง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แวะยังโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง ชุด ppe น้ำดื่ม ขนม ของว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

error: Content is protected !!