วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทร.” สั่ง ปลูก ฟ้าทะลายโจร-กระชายขาว ในหน่วยทหาร

“ผบ.ทร.” สั่ง ปลูก ฟ้าทะลายโจร-กระชายขาว ในหน่วยทหาร และศูนย์เกษตรโยทะกา
ใช้ต้านโควิดฯ ป้องกันขาดแคลนในอนาคต
ร่วมมือ สภาการแพทย์ แผนไทย แพทย์ทางเลือก เพื่อทำยาแผนไทย

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC) ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ผบ.ทร.สั่งการในที่ประชุม ให้นำ พืชพันธุ์สมุนไพรไทยที่ต่อต้านโรค COVID – 19 มาปลูกในพื้นที่ของหน่วย และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้นำไปปลูก รวมถึงชุมชนโดยรอบเพื่อช่วยเสริมการดูแลสุขภาพของกำลังพลให้ปลอดภัยจาก COVID -19 ตลอด

โดยปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโยทะกา กรมสวัสดิการทหารเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชายขาวไว้ สำหรับเพาะปลูกในแปลง เพื่อใช้ทำเป็นยาต้านเชื้อ COVID – 19 สำหรับรองรับการแพร่ระบาดในอนาคต ตลอดจนสนับสนุน การแพทย์และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลกองทัพเรือรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเริ่มเพาะปลูก ได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือ มีแผนงานในการร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างๆ อาทิ สภาการแพทย์ แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต้องการต่อไป

นอกจากนี้ ยังให้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ บริการ อาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ตู้ปันสุข ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย

รวมถึงให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด – 19 กองทัพเรือ แบบ Call Center จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ

error: Content is protected !!