วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

CASA พากลับบ้าน

ทบ.จัด C-295
2 เที่ยวบินแรก
ส่ง 40 ผู้ป่วยโควิดฯสีเขียว
กลับบ้านเกิด นครพนม
พร้อม ทารก วัย 5 เดือน
ย่นเวลาเดินทาง
ลดความเหนื่อยล้า ของผู้ป่วย
จากนั่งรถ 11-12ชม. นั่งเครื่อง 1ชม.ครึ่ง
.
หลังจากที่เตรียมการกันได้ไม่กี่วัน….เช้าวันนี้ กองทัพบก จัดเครื่องบิน CASA C 295 2 เที่ยวบินแรก ส่ง ผู้ป่วยโควิดฯ อาการสีเขียว กลับไปรักษา ที่รพ.บ้านเกิด ย่นเวลาเดินทางลดความตรากตรำของผู้ป่วยลด
จากนั่งรถ 11-12ชม. นั่งเครื่องใช้เวลาราว 1ชม.30 นาที
โดยขึ้นจาก ฝูงบิน ขนส่งทบ. ดอนเมือง ไปสนามบิน นครพนม เที่ยวบินละ 20 คน โดยมี ทารก อายุ 5 เดือน ที่ติดเชื้อฯ ด้วย โดยมีแพทย์ พยาบาลด้านเวชศาสตร์การบินร่วมปฏิบัติหน้าที่บนเครื่อง
และมี สำนักงานหลักประกันสุขภาพ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน คัดกรองผู้ป่วย ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และรวบรวมจำนวนผู้ป่วยที่จะส่งต่อภูมิลำเนา เดียวกัน หรือใกล้เคียง
ส่วนพื้นที่ภายในเครื่องบิน แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนหน้า ระหว่างกลางสำหรับรักษาพยาบาล และส่วนของพื้นที่นั่ง สำหรับผู้โดยสาร
ส่วน ควบคุมระบบอากาศ ภายในเครื่อง มีการปรับความดันอากาศ และมีเครื่องกรองอากาศ ฆ่าเชื้อ ติดตั้งไว้ เพื่อควบคุมระบบการหมุนเวียนอากาศ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19กองทัพบก (ผอ.ศบค.19 ทบ.) / โฆษกกองทัพบก แถลงว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พลเอกณรงค์พันธ์จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อมาดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถในทุกเรื่อง
วันนี้ กองทัพบก ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295พร้อมทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยCOVID-19
โดยได้จัดแบ่งผู้ป่วย ผู้โดยสารออกเป็น
2 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 20 คน เดินทางเที่ยวแรกเวลา 0900 น. และเที่ยวที่สองเวลา 1400 น.
ตลอดการเดินทางได้จัดระบบการดูแล ทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน ระบบการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ส่วนสนามบินปลายทางคือท่าอากาศยานนครพนม ทางกองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 210 ได้จัดรถมารับผู้ป่วย ไปส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาของสาธารณสุขจังหวัดนครพนม การเดินทางในวันนี้ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยสามารถส่งผู้ป่วยทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
โฆษกกองทัพบก ระบุว่า”การส่งผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพต้องการเดินทาง
กลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองทั่วประเทศ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินการโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะนำส่ง
และในวันนี้ได้นำอากาศยานเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 มาใช้เพื่อจะ
เคลื่อนย้ายประชาชนไปยังภูมิลำเนาโดยมีเหตุผลที่ว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆ
ถ้าเคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์จะใช้เวลานานมาก
กองทัพบกจึงได้ใช้อากาศยานประเภทนี้
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง
ในวันนี้เดินทางไปยังจังหวัดนครพนม ช่วงเช้า 20 คนช่วงบ่าย 20 คน
ถ้าเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 11 ถึง 12 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการเดินทาง
โดยอากาศยาน C-295 จะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 30 นาทีจะทำให้ลดระยะเวลา
ทั้งตี้ การส่งผู้ป่วยไปยังพื้นที่ห่างไกลที่
ใช้เวลานานหากเดินทางด้วยยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งการใช้เครื่องบินทำให้ประหยัดเวลาการเดินทาง ลดความเหนื่อยล้า สามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดการคับคั่งของผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภารกิจด้านการทหารและการช่วยเหลือประชาชนในถานการณ์COVID-19
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพจากหลายส่วนงาน
กรมการขนส่งทหารบก ในการดูแลเตรียมอากาศยาน นักบินเจ้าหน้าที่และปรับระบบ
อากาศยานให้เหมาะสมกับการส่งผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19, กรมแพทย์ทหารบกได้จัดทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเดินทาง,ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกได้จัดรถยนต์ขนาดเล็กไปรับผู้ป่วยทุกคนที่บ้านและโรงพยาบาลสนาม มาส่งที่สนามบิน ,การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในขณะที่ กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นส่วนรับผู้ป่วยปลายทางการขนส่งผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่การรักษาของระบบสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม
โฆษกกองทัพบกกล่าวด้วยว่า ” ในสถานการณ์วิกฤต กองทัพบกจำเป็นต้องมี
อากาศยานประเภทต่างๆโดยเฉพาะเครื่องบินลำเลียงแบบ บล.295 เป้าหมาย
สูงสุดที่สำคัญก็คือเราจะใช้อากาศยานและเครื่องมือที่มีอยู่ มาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่กองทัพบกจะนำมาเลือกจัดหายุทโธปกรณ์ในการทำงาน”
error: Content is protected !!