วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทหาร….กวนทุเรียน ทุเรียนกวน….ทหาร

28 ก.ค. 2021
249
“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
ช่วยซื้อทุเรียนใต้ 1ตัน
มาแจกกำลังพล
ที่เหลือช่วยกันกวน
ทำทุเรียน กวน ขาย
ให้กำลังพล มีรายได้
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ไปเยี่ยมการแปรรูปทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน เป็นทุเรียนกวน ของกำลังพลและ ครอบครัวกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
ณ ลานเอนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งทุเรียน เป็นผลไม้ตามฤดูกาล เกษตรกรในพื้นที่ บ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นิยมปลูกเป็นจำนวนมาก
พลตรีไพศาล ได้ช่วยชาวสวน ที่ไม่สามารถออกมาค้าขายทุเรียนได้สะดวก จึงรับเหมาซื้อทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน 1 ตัน
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ “เกษตรกรสุขใจ กำลังพลอิ่มท้อง”
และ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับกำลังพล และครอบครัวกำลังพล เพิ่มมูลค่า จากผลผลิตในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการถนอมอาหารเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น ซึ่งการนำทุเรียนมาแปรรูป เป็น ทุเรียนกวน เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!