วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“จุดตรวจเข้มแข็ง”

“บิ๊กแก้ว”ผบ.ทหารสูงสุด
ลงพื้นที่ ตรวจ “จุดตรวจเข้มแข็ง”
ธัญบุรี-หินกอง
รอยต่อข้าม จังหวัดปทุมธานี -รอยต่อข้ามจังหวัดสระบุรี
กำชับ ใช้ พรก.ฉุกเฉิน ควบคู่ สร้างความเข้าใจ
ชื่นชม จนท.ทุ่มเท เสียสละ
ขอดูแลสุขภาพ ด้วย
บิ๊กแก้ว” พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส/หน.ศปม.)เดินทางไปตรวจเยี่ยม
“จุดตรวจเข้มแข็ง” รอยต่อพื้นที่สีแดงเข้ม คือ จุดตรวจรอยต่อข้ามจังหวัดปทุมธานี บริเวณหน้าโรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
และ จุดตรวจรอยต่อข้ามจังหวัดสระบุรี บริเวณใต้ทางต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับทราบปัญหา จากการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง
พร้อมกำชับ ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการกวดขัน คัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน
พร้อมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนในการชะลอการเดินทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจำเป็น
และได้กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาวะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ทุกนายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ทั้งนี้ ศปม. ได้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดสายตรวจในการลาดตระเวนเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติ การเดินทางข้ามพื้นที่อย่างเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต จำนวน 88 จุด
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนจากมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ของบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด ให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
: พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
error: Content is protected !!