วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพ 1-2-3-4” นำทัพกลาง-อิสาน-เหนือ-ใต้ ถวายพระพร-ถวายราชสดุดี -ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี -พลังของแผ่นดิน

28 ก.ค. 2021
314
ผบ.หน่วยระดับแม่ทัพภาค ของทบ. ทำพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายความจงรักภักดี พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ ช่วยเหลือ ประชาชน ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดฯ
“แม่ทัพต่อ” พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 ทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ ที่ กองทัพภาค 1 กรุงเทพฯ
ส่วน “แม่ทัพหม่อง” พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาค2 ทำพิธีที่ ห้องศรีพัชรินทรสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
แม่ทัพต้น” พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แม่ทัพเกรียง” พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ที่ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
error: Content is protected !!