วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“ผบ.ทหารพัฒนา”นำ จิตอาสา 904-ประชาชนจิตอาสา ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง

28 ก.ค. 2021
360
“ผบ.ทหารพัฒนา”นำ จิตอาสา 904-ประชาชนจิตอาสา
ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่เข้ารับวัคซีน
พร้อมจัด “ชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่”
เข้าสำรวจเชิงรุก
ค้นหากลุ่มเสี่ยง สืบสภาพความเดือดร้อน ค้นหาผู้ป่วย
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้ บิ๊กแขก พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) อำนวยความสะดวกนำประชาชนที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิตในพื้นที่เขต ลาดกระบัง เข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
โดยมี จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา 28 กรกฏาคม 2564
พร้อมตั้งจุดบริการประชาชน กองทัพไทย บริเวณปากทางเข้า-ออก อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (ลาดกระบัง) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและบูรณาการประสานความร่วมมือกับ กทม. สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ เข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน
พร้อม สืบสภาพความเดือดร้อน ค้นหาผู้ป่วยเพื่อนำเข้ารับการรักษา การดูแลในกรณีที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชน และตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วนสำรวจเชิงรุกในการนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป, ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในวันต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน
ตลอดจนลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมถึงลดการใช้ห้อง ICU หากมีการติดเชื้อ พร้อมนี้ ได้จัดรถประปาสนามเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ออกดำเนินการผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
error: Content is protected !!