วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด” นำ4 รอง ผบ.สูงสุด เฉลิมพระเกียรติ “พระพระเจ้าอยู่หัว”

“ผบ.ทหารสูงสุด”
นำ4 รอง ผบ.สูงสุด
เฉลิมพระเกียรติ
“พระพระเจ้าอยู่หัว”
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ยัน สืบสานพระราชปณิธาน
.
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตลอดไป
error: Content is protected !!