วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“แม่ทัพภาค1” สวมชุดพระราชฐาน ทม.รอ.นำกำลังพล กองทัพภาค1 ถวายพระพรชัยมงคล

28 ก.ค. 2021
441
“แม่ทัพภาค1”
สวมชุดพระราชฐาน
ทม.รอ.นำกำลังพล กองทัพภาค1
ถวายพระพรชัยมงคล
ถวายสัตย์ฯ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
“แม่ทัพต่อ” พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 นำทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร
และ พิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายพระราชกุศล จำนวน 10 ตัว โดยส่งมอบให้กับ กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28กรกฎาคม 2564 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่1 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!