วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

มีทหาร ใกล้ๆบ้าน

“บิ๊กบี้” ห่วงลูกน้อง
ออกตระเวน เยี่ยม
กลางดึก
“จุดบริการฯต้านโควิดฯ”ใน กทม.
สั่ง พร้อมประสานช่วยเหลือทุกเรื่อง
ย้ำ ดูแลความปลอดภัย ใส่ชุดป้องกัน เมื่อต้องใีภารกิจเร่งด่วน นำผู้ป่วย ไป รพ.
แนะ แจกเบอร์มือถือ-ตั้ง “ตู้ปันสุข”
สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม”จุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชน” ที่ ทบ. ตั้งขึ้นในบริเวณแหล่งพักอาศัย ชุมชน ปมคมนาคม แหล่งค้าขาย หรือสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รวม 53 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขต กทม.
โดยมีทหารและ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันให้การดูแล อำนวยความสะดวก เป็นจุดรับแจ้งเรื่องเดือดร้อน ขอความช่วยเหลือในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดฯ ช่วยประสานส่วนราชการเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือต่างๆ ให้คำแนะนำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ช่วยติดต่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ เป็นต้น
ช่วงกลางดึก คืนที่ผ่านมา พลเอกณรงค์พันธ์ ไปเยี่ยมที่ “จุดอำนวยความสะดวกประชาชนกองทัพบก ” 5จุด คือ วัดแก้วฟ้า, BTSหมอชิต, ชุมชนวัดมะกอก, หน้าเอเซียทรีค และชุมชนสะพานผ่านฟ้า
ผบ.ทบ. กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กำชับเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน การแบ่งโซนความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยทหาร
พร้อมให้คำแนะนำการเสริมความพร้อมอื่นๆเช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ “ศูนย์ประสานงานต้านภัยCOVID-19กองทัพบก”
การจัดตู้ปันสุขมีสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เดือดร้อน
เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับการช่วยเหลือในสถานกาณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
ที่สำคัญคือให้ความอุ่นใจกับประชาชนและชุมชนว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ พร้อมดูแลช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนในทุกเรื่อง
พร้อม ย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการพิทักษ์พล การใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างระมัดระวัง มีอุปกรณ์ป้องกันชุดPPE ,Face shield เครื่องมือที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง ตลอดจนประชาชน ในการปฏิบัติทุกภารกิจเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สำหรับประชาชนที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดูแล สามารถแจ้งได้ทันที ตามจุดบริการที่พบเห็นทั่ว กทม.
error: Content is protected !!