วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

เวิร์ค ฟอร์ม โฮม: พะเยา สวมเสื้อพื้นถิ่น สไตล์ “ธรรมนัส”

อยู่ที่ไหน ก็ประชุม ออนไลน์ได้….. แม้วันนี้ ประชุม ครม….ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรฯ อยู่ในพื้นที่ จ.พะเยา บ้านเกิด ในช่วงวันหยุดยาว เพราะมีภารกิจทุกวัน โดยสวมเสื้อผ้าพื้นเมือง แบบพะเยา ทุกวัน
วันนี้ เปิดงานส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรม การส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมย่อย งานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย (งานวันเกษตรกร) ณ แปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ส่วนเมื่อวาน ไปมอบถุงยังชีพ แก่พี่น้องประชาชนในอำเภอเมือง และอำเภอแม่ใจ จำนวน 1,000 ชุด ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ และที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จำนวน 700 ชุด ซึ่งจะมอบให้กับผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ถูกกักตัว
error: Content is protected !!