วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“บิ๊กตู่” ฮึ่ม!! สั่งการ 5 ข้อ จัดการเด็ดขาด ข่าวปลอม สั่งงัด พรก.ฉุกเฉิน จัดการ

“บิ๊กตู่” ฮึ่ม!!
สั่งการ 5 ข้อ จัดการเด็ดขาด ข่าวปลอม
สั่งงัด พรก.ฉุกเฉิน จัดการ
เอาผิด ดำเนินคดี
ทั้ง”สื่อ-คนดัง -เพจต่างๆ”
ชี้ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน
แต่ยังมี แพร่ข้อมูลเท็จ -จงใจตัดต่อ-บิดเบือนคำพูด-สร้างความเข้าใจผิด
สั่ง ศูนย์ต้านข่าวปลอมทุกกระทรวง ทำงาน
ร่วมDES-ปอท.-ตำรวจ-กรมประชาฯ-กสทช.
แจงให้ได้ใน24 ชม.
จะตามบี้ ใน ประชุม ครม. ครั้งหน้า
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมวกลาโหม ระบุใน Facebook ว่า ได้สั่งการในที่ประชุมครม.จัดการเรื่อง”ข่าวปลอม”ว่า ขณะที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาโควิดฯ และหน่วยงานรัฐกำลังแก้ไขสถานการณ์กันอย่างเต็มที่
แต่เรากลับต้องเผชิญกับ ปัญหาข่าวปลอม หรือ Fake News ที่กำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมเป็นอย่างมาก
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือการจงใจตัดต่อบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก ทั้งจากสื่อมวลชน ผู้มีชื่อเสียง และผู้ใช้สื่อทั่วไป
ทั้งที่ในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน
ผมขอเรียนให้ทราบว่า ผมให้ความสำคัญกับการจัดการข่าวปลอม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง
และได้สั่งการโดยตรงให้แต่ละกระทรวง ดำเนินการแก้ปัญหาข่าวปลอมอย่างจริงจังและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1.ขอให้แต่ละกระทรวง จัดตั้งฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวงทันที และให้เป็นตัวแทนหน่วยงานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดด้วย
2 ศูนย์ข่าวปลอมของกระทรวงและจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประกาศ
ลงสื่อของกระทรวงและหน่วยงานภายใน 24 ชั่วโมง ให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด หลังจากได้รับการแจ้งจากประชาชน หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลหรือประกาศชี้แจงแก้ไขข่าวปลอมให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และ กสทช. ทันทีที่ลงสื่อของกระทรวงด้วย
3 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปอท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ศปก.ศบค. ร่วมปรึกษาหารือกันอย่างเร่งด่วน ในการนำเอาข้อกำหนดข้อที่ 11 จากประกาศฉบับที่ 27 ของ พรก.ฉุกเฉิน ว่าด้วยเรื่องการห้ามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร มาเป็นแนวปฏิบัติของมาตรการที่ชัดเจน
4 ให้กรมประชาสัมพันธ์ โฆษกทุกกระทรวง และกสทช. สื่อสารให้ทุกหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการนี้อย่างทั่วถึง
5 ให้กระทรวง DES, ปอท. สตช. ดำเนินการในแนวปฏิบัติจากมาตรการนี้อย่างจริงจังและรวดเร็วยิ่งขึ้น ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินคดีกับคนผิดได้จริงๆโดยเฉพาะผู้ปล่อยรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน คนดัง หรือเพจต่างๆ ไม่ใช่จับแค่ชาวบ้านทั่วไปเท่านั้น
โดยข้อสั่งการทั้งหมดนี้ ผมจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยขอให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด และขอให้รายงานความคืบหน้าต่อผมก่อนการประชุม ครม. ครั้งหน้า และรายงานต่อเนื่องก่อนการประชุม ครม. ทุกครั้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!