วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ครม.รับทราบ รัฐบาล “ซูดาน” ขอปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน ประจําประเทศไทย

ครม.รับทราบ
รัฐบาล “ซูดาน”
ขอปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน ประจําประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว
โดยจะให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน ประจํามาเลเซีย
มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทน
.
มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ ได้รับทราบ
ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐซูดาน เสนอขอปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน ประจําประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยจะให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน ประจํามาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทน
ทั้งนี้ คาดว่า เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิดฯ ในประเทศไทย
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
error: Content is protected !!