วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” กำลังมา

ไม่ใช่ มีแค่ “โควิดฯ”
พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” กำลังมา
อิสาน เตรียมพร้อม
ทหารพัฒนา 51
เตรียม ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมช่วยชาวอำนาจเจริญ
.
“ผู้การโจ้” พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูลผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. ที่ตั้ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย
และจัดชุดประสานการปฏิบัติประสานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ และสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เจิมปากา”
สถานการณ์เวลานึ้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ประจำวันที่ 26 ก.ค.64 (วัดบุปผาวัน อ.โขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 97.92 ม.รทก. เพิ่มขึ้น จากเมื่อวาน 2.25 เมตร สูงกว่าปีที่แล้ว 5.13 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.61 เมตร (ข้อมูลจาก กรมชลประทาน)
ปริมาณน้ำฝนสะสมรายวัน 13.6 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 25 ก.ค.64 มากกว่า ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 ถึงวันที่ 25 ก.ค.63 เท่ากับ 189.8 มิลลิเมตร (ข้อมูลจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ)
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "TARF 1 RTARE บก.ทท. ทท. นทพ. นทพ BIADE บก.ทท."
error: Content is protected !!