วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค4” เปิด รพ.สนาม ค่ายอภัยบริรักษ์ พัทลุง

“แม่ทัพภาค4”
เปิด รพ.สนาม
ค่ายอภัยบริรักษ์ พัทลุง
ใช้ อาคารกองร้อยทหาร ช่าง
พล.พัฒนา4
รับได้ 150 เตียง
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ และความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามภายในหน่วยทหาร ที่ กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
หลังปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัด ประเมินสถานการณ์คาดมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง และเตียงรักษาไม่พียงพอเพื่อเป็นการลดภาระด้านสาธารณสุข
และตามสั่งการของ นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะอย่างทันท่วงทีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน เพื่อคลายความกังวลใจต่อผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนบุคคลใกล้เคียงเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ
โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม
ผู้ป่วยกลุ่มแรก จากศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ และโรงพยาบาลกงหรา ได้เข้ารักษาเป็นกลุ่มแรก จำนวน 66 ราย
ต้องมีการประเมินจากคณะแพทย์แล้วเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดงออกรุนแรง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
สำหรับโรงพยาบาลสนาม กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ได้ใช้สถานที่อาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัสกับผู้ป่วย
error: Content is protected !!