วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

วิกฤต! .

“โฆษกทอ.”แถลงเหตุ
“รพ.ภูมิพลฯ”ไม่รับผู้ป่วยโควิดฯ
เหตุ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อ 14 คนเสี่ยงสูงต้องกักตัว 20 คน
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
เผย มีผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 10-12 คนต่อวัน
แถมมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่บ้าน รอส่งต่อเข้ารพ. อีก 200 คน
เผย จนท. ศูนย์กู้ชีพฯรพ.
มีความเครียด-กดดัน
.
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กรณีมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอ ว่า “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไม่รับรักษาผู้ป่วยโควิดฯ ที่มีอาการหนัก” นั้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอแจ้งข้อมูลสำคัญให้ทราบ ดังนี้
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้ จึงไม่สามารถรับผู้ป่วยดังกล่าว เข้ารับการรักษาได้ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 เป็นต้นมา มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในหอผู้ป่วยหลายแห่ง โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจำนวน 14 คน และยังมีบุคลากรที่สัมผัสเชื้อโควิดเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอีกประมาณ 20 คน ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ซึ่งกรณีนี้ หากโรงพยาบาลรับผู้ป่วยเข้ารักษาท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์มีขีดความสามารถที่จำกัด อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
2. จากสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง “แนวทางในการให้บริการผู้ป่วย” ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ โดยออกประกาศการจำกัดการให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงเหลือปฏิบัติหน้าที่อย่างจำกัด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.จนถึงวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64 เวลา 08.00 น. ซึ่งระหว่างช่วงเวลานั้น ยังคงรับดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ต้องรับการตรวจประเมินภายใน 10 นาที ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชารับทราบถึงความเครียดและความกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งปฏิบัติงานในช่วงนี้ และได้กำชับให้สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งตระหนักในความรู้สึกของผู้ป่วยที่มีต่อความคาดหวังในการรักษา เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่นและทั่วถึงให้มากที่สุด
3. ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดฯ ที่นอนรอในห้องฉุกเฉิน เพื่อรอเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโควิด ประมาณ 10-12 คนต่อวัน รวมทั้งมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่บ้าน เพื่อรอส่งต่อเข้าระบบของโรงพยาบาล ประมาณ 200 คน
ทั้งนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความห่วงใยทุกท่าน จึงขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐ เข้าใจขีดจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!