วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ส่งธง มอบหน้าที่ Red Beret

ในระหว่างที่ทหารไทย กองร้อยส่งทางอากาศ อยู่ระหว่างการฝึก Airborne Operations กับ ทหารสหรัฐ ฯ ใน Fort Bragg, North Carolina … ในค่าย ก็มีพิธีสำคัญ คือ การอำลา Col. E.J. Ervin, 82nd Combat Aviation Brigade , 82nd Airborne Division commander และต้อนรับ Col. Jennifer Mykins ผู้บัญชาการ คนใหม่ ที่เป็นผู้หญิง ซะด้วย
ดูจากประวัติ Col. Jennifer Mykins รับราชการ ในทบ.สหรัฐฯมา 21 ปี แล้ว
ก่อนหน้ามารับตำแหน่งนี้ เธอเป็น
Director of Operations, CJTF-HOA
Jun 2020
ที่ผ่านมา เคยเป็น
Aviation Branch Chief, Human Resources Command เคยเป็น Commander, 4-3 Assault Helicopter Battalion
Hunter Army Airfield, Savannah, GA
Special Assistant, Chief of Staff of the Army
เคยอยู่ในหน่วยนี้ มาก่อน ตอนเป็น
Brigade Operations Officer, 82nd Combat Aviation Brigade เคยเป็นผู้รับผิดชอบ ในการเตรียมการ redeployment and reintegration operations เพื่อsupport “ Operation Enduring Freedom”
managing an 18,000 flight hour program; and employing over 2600 personnel and 120 helicopters across four aviation battalions and one support battalion. Spearheaded the Brigade’s long range…
และเคยอยู่Battalion Operations Officer, 2-82nd Avn Regt. และเคยเป็น
Operations Officer for the 82nd Airborne Division’s Assault Helicopter Aviation เป็สต้น
Cr: 82nd Airborne Division
error: Content is protected !!