วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เคียงบ่า…..เคียงไหล่ You’ll never fight alone.

23 ก.ค. 2021
329
ทหาร ร.31รอ. 114 นาย ทั้ง นายทหาร จ่า นายสิบ ในจำนวนนี้ เป็นพลทหาร 9 นาย และนักเรียนนายร้อยจปร. ชั้นปี5 อีก12 นาย ในนาม กองร้อยส่งทางอากาศไทย ร่ว ม กับ paratrooper ทบ.สหรัฐฯ กระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ Airborne Operations หลังจาก มาร่วมฝึก กัน เป็นครั้งแรก ที่ Fort Bragg, NOCA ตั้งแต่ 11-26 กค.
Cr:82nd Airborne Division never fights alone.
error: Content is protected !!