วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

Mission Change

ทหาร “หมวดการศพ”
พล.1 รอ.-พล.ม.2รอ.-พล.ปตอ.
ฝึกอบรม การทำศพ “ผู้ป่วยโควิดฯ”
ปรับเปลี่ยน “วิชาศพสนาม” ในสนามรบ
มาใช้กับ ศพผู้ป่วยโควิดฯ
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้ “หมวดการศพ” ซึ่งมีหน้าที่บริการด้านการศพให้กับทหาร ที่มีอยู่ในกองพลาธิการของทุกกองพล ใน กองทัพบก ให้เข้ามาช่วยดำเนินการและเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่อื่นนอกโรงพยาบาล
ทั้งนี้ “หมวดการศพ” มีหน้าที่หลักในการบริการด้านการศพให้กับทหารในยามสงคราม โดยจะทำการรวบรวมศพทหารที่เสียชีวิตจากการรบมาพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่าเป็นใคร ก่อนจะทำการแต่งศพให้เรียบร้อยก่อนส่งกลับแนวหลัง
แต่เมื่อต้องดำเนินการกับศพผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 จนท.จากหมวดการศพก็ต้องได้รับการฝึกอบรม และการแนะนำการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตนด้วยเช่นกัน
โดย หน่วยที่สนับสนุนกำลังพลในการฝึกอบรมฯ ได้แก่กองพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, กองพลาธิการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และ จนท.จาก มทบ.11 จำนวน 30 นาย
โดยได้ปรับเปลี่ยน “วิชาศพสนาม” ที่ร่ำเรียนกันมา มาปรับใช้กับการจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19
โดย เจ้าหน้าที่ต้อง มีชุด PPE สวมใส่ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
และ เจ้าหน้าที่จะต้องทำความเคารพศพทุกครั้ง เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิต และทหารทุกนายที่มาปฏิบัติงานมาด้วยจิตอาสา ด้วยความสมัครใจ
โดยมี วิทยากร จากกรมแพทย์ทหารบก, กองฌาปนสถาน กรมสวัสดิการทหารบก และ จนท.จากมูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งจะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิคในการเคลื่อนย้ายศพอย่างถูกต้อง
ถ้าเป็นศพทหารในยามสงคราม จะใช้ถุงใส่ศพแบบทางทหาร เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย เป็นผ้าใบขนาดใหญ่และหนา สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยทำการฆ่าเชื้อก่อน
แต่สำหรับศพผู้ป่วยโควิด จะใช้ถุงใส่อีกแบบที่ทางกรมพลาธิการทหารบกมีอยู่ เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ใส่ถึง 3 ชั้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อตลอด และนำใส่หีบศพอลูมิเนียม
ก่อนส่งต่อไปที่วัด ส่วนเรื่องโลงศพก็อยู่ที่ญาติหรือทางวัด จะดำนินการตามความเหมาะสมกันต่อไป
Cr: smartsoldiersstrongarmy
error: Content is protected !!