วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

เอกสาร จริง! แต่ ทำไม่ถูกต้อง

เอกสาร จริง!
แต่ ทำไม่ถูกต้อง โดยพลการ
สั่งยกเลิก หนังสือแล้ว
.
“โฆษก ทัพไทย” แถลง
พันเอก “ผอ.กองพิธีการ”ยอมรับ
ทำเอกสารขอสนับสนุนวัคซีน จริง
ชี้ เป็นการกระทำโดยพลการ
“ผบ.สูงสุด”ไม่ได้มอบอำนาจ
จึงไม่ถือว่า เป็น หนังสือที่ถูกต้อง
ไม่ได้ส่งไปยัง “สภากาชาดไทย”
และยกเลิกหนังสือนี้แล้ว
โดนลงโทษวินัย
.
จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพหนังสือ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ กห ๐๓๑๒.๓/๒๑๘ ลง ๒๓ ก.ค.๖๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ Moderna ให้กับกำลังพลและครอบครัว นั้น
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน
โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ
ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่าว ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งได้ถูกยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัย แก่กำลังพลดังกล่าว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!