วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แอร์บูล” ส่ง เครื่องบินATR ทอ. บิน ส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test ให้โรงพยาบาล3 จังหวัดชายแดนใต้

“แอร์บูล” ส่ง
เครื่องบินATR ทอ.
บิน ส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test
ให้โรงพยาบาล3 จังหวัดชายแดนใต้
จากดอนเมือง ไปปัตตานี
ยัน ทอ.พร้อมสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ตามที่ร้องขอ แก้ปัญหา โควิดฯ
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (ATR) สนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการนำส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test จำนวน12,600 ชุด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิดฯ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ ที่ยังคงมีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
โดยออกเดินทางจากท่าอากาศทหาร 2กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบิน บ่อทอง จังหวัดปัตตานี
สำหรับโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” นั้น เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลน โดยจะส่งมอบผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปจัดสรรและส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ทรัพยากรของกองทัพอากาศ และพร้อมให้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, อากาศยาน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!