วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

พยาบาล ดีลืเวอร์รี่

“บิ๊กแก้ว” ส่ง
ทีมแพทย์พยาบาล ทหารเสนารักษ์
ลงพื้นที่ ชุมชน
แจกจ่ายอาหาร -ยาเวชภัณฑ์
ดูแล ชาวบ้าน
พร้อมตั้งจุดประสาน One Stop Service
ให้บริการทุกรูปแบบ
แก้ทุกปัญหาข้อติดขัด
.
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้มอบหมาย และสั่งการโดยให้ แต่ละหน่วย จัดทหาร ตั้งจุดประสาน ในพื่นที่ชุมชน แก้ปัญหา สายไม่ว่าง ไม่มีคนรับสาย หรือ รอนาน
วันนี้ มอบให้ “ผบ.บุ๋ม”พลโทสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ผบศตก.) พร้อม “รองหมู” พลตรีสุเมธ พรหมตรุษ รองผบ.ศตก. นำทีม ศตก. และ ทีมแพทย์ทหาร เสนารักษ์ ลงพื้น ตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง
โดยเป็นสื่อกลางแบบ One Stop Service ให้บริการทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล และ ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของประชาชนในทุกกรณีเมื่อได้รับการร้องขอ
นอกจากนี้ ได้มีการแจกจ่ายอาหาร และเครื่องเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในชุมชนแออัด ชุมชนริมคลอง
โดยสนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
รวมถึงได้สั่งการให้หน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้ง บก.ควบคุมประจำพื้นที่ และจัดชุดบริการประชาชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยง่ายและรวดเร็ว และมีการปฏิบัติการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วทุกพื้นที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน การให้คำปรึกษาและคำแนะนำประสานการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน การประสานงานกับ กทม. จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยกำชับและมอบให้ทุกหน่วยเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!