วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด”สั่งตั้ง กก.สอบสวน”พันเอก”ลงนามหนังสือ ไปขอวัคซีนModerna จากสภากาชาดไทย

“ผบ.ทหารสูงสุด”สั่งตั้งกก.สอบสวน”พันเอก”ลงนามหนังสือ ไปขอวัคซีนModerna
จากสภากาชาดไทย
ทัพไทย เลี่ยงไม่ใช้ คำว่าเอกสารจริง
แต่ ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่จะส่งออกไปหน่วยภายนอก
และไม่มีอำนาจหน้าที่ทำหนังสือเช่นนี้ ออกไป
จึง ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
คาด มีเหตุผล ….รอฟัง ทัพไทยจะแถลงผลการสอบสวน เช่นไร ไม่ให้กระทบวัคซีน
.
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงว่า จากกรณี สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห ๐๓๑๒.๓/ ๒๑๘ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิต-19 Moderna จากสภากาชาดไทย นั้น
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้ สอบสวนข้อเท็จจริง โดยทันที
หนังสือราชการดังกล่าวนั้น ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก
อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้ (23กรกฎาคม 2564) แล้วจะได้ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป , โฆษกกองทัพไทย ระบุ
.
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พลเอกเฉลิมพล สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ พันเอก ที่ลงนาม แล้ว เบื้องต้น พบว่า เอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารที่หน่วย ส่งไปยังสภากาชาดไทย แบบไม่เป็นทางการ และไม่มีอำนาจหน้าที่ทำหนังสือเช่นนี้ออกไป หน่วยราชการภายนอก ไม่ได้รับการมอบอำนาจ หรือ มอบหมายใดๆ จึงถูกตั้งกรรมการสอบสวน และมีการชี้แจงเบื้องต้นจาก กำลังพล แล้ว แต่รอรายละเอียด
โดยทางกองทัพไทย จะชี้แจงอีกครั้ง ถึงสาเหตุ ที่ทำหนังสือนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!