วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ไม่ใช่ เอกสารปลอม แต่ไม่ใช่เอกสารทางการ

ไม่ใช่ เอกสารปลอม
แต่ไม่ใช่เอกสารทางการ
ไม่มีอำนาจหน้าที่ ส่งหนังสือไปส่วนราชการภายนอก
หลังจากใช้เวลาเป็นชั่วโมง
กองทัพไทย ก็ชี้แจง โดยเลี่ยงที่จะพูดว่า เอกสาร จริง
แต่ ใช้คำว่า ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก
เผย ตั้งกรรมการสอบสวน
ต้องตรวจสอบ จะแถลงพรุ่งนี้
.
หลังจากที่ โลกโซเชี่ยลฯ แขร์เอกสาร ที่อ้างว่า เป็น กองพิธีการ กรมสารบรรรณทหาร ถึงสภากาชาดไทย ขอสนับสนุน วัคซีน Moderna จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก แต่มี บางฝ่าย รีบบอกว่า เป็นเอกสารปลอมนั้น
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงว่า จากกรณี สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห ๐๓๑๒.๓/ ๒๑๘ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิต-19 Moderna จากสภากาชาดไทย นั้น
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้ สอบสวนข้อเท็จจริง โดยทันที
หนังสือราชการดังกล่าวนั้น ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก
อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้ (23กรกฎาคม 2564) แล้วจะได้ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป
แหล่งข่าว เผยว่า เอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารที่หน่วยส่งไปยังสภากาชาดไทย แบบไม่เป็นทางการ และไม่มีอำนาจหน้าที่ทำหนังสือเช่นนี้ออกไป หน่วยราชการภายนอก จึงถูกตั้งกรรมการสอบสวน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
error: Content is protected !!