วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เปิด ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมืองราชบุรี จัดเป็น สถานที่พักคอย ชาวราชบุรีที่ป่วยโควิดฯ รอเตียงโรงพยาบาล

เปิด ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมืองราชบุรี
จัดเป็น สถานที่พักคอย ชาวราชบุรีที่ป่วยโควิดฯ รอเตียงโรงพยาบาล
“ผบ.พล.พัฒนา1-สส.แชมป์-สธ.”ลงพื้นที่
.
พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 นำคณะตรวจเยี่ยม กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ในการเตรียมความพร้อมสนับสนุน สถานที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิดฯ ในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี ที่ยังรอเตียงจากโรงพยาบาล
โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อม “สส.แชมป์”น.ส.กุลวดี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี, สาธารณสุขอำเภอเมือง นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ นายกอบต.ดอนตะโก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
พล.ต.ไพรัช กล่าวว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ได้มีนโยบายให้ทหารในพื้นที่ทุกหน่วยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19
กองพลพัฒนาที่ 1 จึงได้เตรียมอาคารสำหรับประชาชนในครั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง 80-100 เตียง โดยสามารถรองรับพี่น้องประชาชน 3 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี คือ ตำบลดอนแร่ ตำบลห้วยไผ่ และตำบลดอนตะโก พร้อมห้องน้ำ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่
โดยทีมสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จะเข้ามาประเมินและดำเนินการทันที โดยทางกองพลพัฒนาที่1 มีความพร้อมทั้งกำลังพลและเครื่องมือพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
error: Content is protected !!