วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

มั่นใจ ฉีดวัคซีน!!?

ทบ.เผย 37 รพ.ทบ. ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ทหารใหม่ แล้ว 96 %: 33,561 นาย
เปิดแชท ยัน พลทหาร ฉีดวัคซีน เข็มแรก
ดีใจ ที่ได้ฉีดวัคซีน
และมั่นใจมีภูมิคุ้มกัน
แต่ ทบ.ไม่ได้ระบุว่า ทหารได้ฉีดวัคซีน อะไร
เผย ตรวจทหารใหม่ 34,822 นาย
ติดเชื้อ ก่อนเข้าประจำการ 69 นาย
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 6 -20 ก.ค.64 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในพื้นที่ค่ายทหารทั้ง 37 แห่งได้ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดฯเข็มแรกให้กับ ทหารใหม่ ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก ศบค. และมีการลงทะเบียนข้อมูลในระบบสาธารณสุข ประเมินสภาพร่ายกายผู้ที่จะเข้ารับการฉีด ประวัติสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำสังเกตอาการหลังฉีด แล้ว 33,561 นาย คิดเป็น 96% ของผู้ที่เข้ามาประจำการ
โดยมีทหารใหม่บางนายได้รับวัคซีนมาแล้วก่อนเข้าประจำการ ส่วนผู้ที่มีข้อจำกัด สาเหตุจากร่างกายยังไม่พร้อมในขั้นต้นหน่วยฝึกทหารใหม่ได้ชะลอการฉีดและให้เข้ารับวัคซีนเมื่อพร้อมในลำดับต่อไป
ในภาพรวมการฉีดวัคซีนทหารใหม่ในครั้งแรกนี้ดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ทหารใหม่ส่วนใหญ่ดีใจที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้มั่นใจในสุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของตนเอง ช่วยคลายความกังวลของครอบครัว และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกฝน เรียนรู้เพื่อทำหน้าที่ทหารของชาติต่อไป
กองทัพบกได้ดำเนินการมาตรการป้องกันโรคในการตรวจคัดกรองหาเชื้อCOVID-19 กับทหารใหม่ทันทีก่อนเข้าหน่วยฝึก โดยตั้งแต่วันแรกของการรายงานตัว โรงพยาบาลค่ายประจำพื้นที่ได้เข้าทำการคัดกรองอย่างเป็นระบบด้วยการตรวจร่างกาย ซักประวัติ แยกประเภทกลุ่มเสี่ยง การตรวจหาเชื้อ และการส่งตรวจซ้ำด้วยวิธี RT- PCR จากนั้นมีการคัดแยกประเภทของกลุ่มทหารใหม่ตามประวัติ อาการ และความเสี่ยง ก่อนส่งทหารใหม่เข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ 14วันตามมาตรการที่กองทัพบกกำหนดไว้ทุกนาย
ส่วนทหารใหม่ที่มีอาการ มีผลตรวจเป็นบวกหรือพบการติดเชื้อได้ถูกส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.ค่าย หรือ รพ.สนาม ที่จัดเตรียมไว้ เมื่ออาการกลับสู่ปกติและตรวจไม่พบการติดเชื้อ ก็จะส่งตัวเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อรับการฝึกต่อไป
สำหรับผลการตรวจหาเชื้อไวรัสกับทหารใหม่ผลัด1/2564 จำนวน 34,822 นาย ตรวจพบทหารใหม่ติดเชื้อCovid-19 มาก่อนเข้าประจำการจำนวน 69 นาย คิดเป็น 0.19% ของทหารใหม่ผลัดนี้ทั้งหมด
โดยตรวจพบในวันแรกที่เข้าหน่วยจำนวน 41นาย และตรวจพบเพิ่มในระหว่างกักตัวสังเกตุอาการอีก 28นาย
ซึ่งหน่วยฝึกได้นำทั้งหมดเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายประจำพื้นที่ เรียบร้อย ปัจจุบันมียอดทหารใหม่ที่ติดเชื้อและยังอยู่ในระหว่างรับรักษา 54 นาย( 21 กค.64)
อย่างไรก็ตาม ยอดการติดเชื้อของทหารใหม่ดังกล่าวนับว่ามีจำนวนน้อย อยู่ในเกณฑ์ตามที่กองทัพบกประเมินไว้ ประกอบกับการวางแผนดูแลและกำหนดมาตรการเฉพาะไว้อย่างครบวงจร ทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ตั้งแต่เริ่มเข้าหน่วยทหาร และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบการแพทย์ที่เตรียมไว้ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
นอกจากนี้การตรวจพบทหารใหม่ติดเชื้อก่อนประจำการดังกล่าว ยังเป็นผลดีต่อทหารใหม่ที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดภาระของตนเองและครอบครัว ลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ภายนอก ช่วยลดภาระของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยฝึกทหารใหม่ยังถือได้ว่าเป็นจุดคัดกรองโรคอีกทางหนึ่งด้วย
และไม่ว่าทหารใหม่จะมีการติดเชื้อมาก่อนหรือไม่มีการติดเชื้อก็ตาม นโยบายของกองทัพบกยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับบุคคล หน่วยทหาร ทั้งในระหว่างการฝึก การปฎิบัติภารกิจ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างเคร่งครัดตามแนวทาง ศบค.
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!