วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ใช้ สโมสร ทบ. ตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรอง ตามบัญชา “บิ๊กตู่”

ใช้ สโมสร ทบ.
ตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรอง
ตามบัญชา “บิ๊กตู่”
รองรับผู้ป่วย ได้ 300-400 เตียง
“บิ๊กติ่ง”ไปสำรวจพื้นที่ เริ่มดำเนินการแล้ว
.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ผอ.ศบค.19 ทบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ/รมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรดูแลประชาชน ขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เดิมและเพิ่มการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่หน่วยทหาร เพื่อบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบของ สธ. โดยเฉพาะใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศ ศบค.
ในส่วนของกองทัพบก มีสถานภาพโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศที่ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์, สิ่งอุปกรณ์และสถานที่ในหน่วยทหาร ร่วมกับ สธ.จังหวัด รวม 19 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 3,323 เตียง
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ใช้อาคารสโมสรหรืออาคารเอนกประสงค์ในค่ายทหารทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง เพื่อประเมินอาการ และดูแลผู้ป่วยสีเขียวในเบื้องต้น ก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบของ สธ. แต่ละพื้นที่ต่อไป
ซึ่งในพื้นที่ กทม. จะใช้สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี จัดเตรียมตั้งเป็น “โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.)” เพื่อเป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วย ประเมินและดูแลผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ สธ. กำหนด ซึ่งเมื่อพร้อมเปิดดำเนินการจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 300-400 เตียง
error: Content is protected !!