วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“เสธ.ไก่” ขึ้น ฮ.ตรวจ ช่วง เคอร์ฟิว

21 ก.ค. 2021
321
“เสธ.ไก่” ขึ้น ฮ.ตรวจ
ช่วง เคอร์ฟิว
ดู การจัดตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ -ปริมณฑล
ตามคำสั่ง “บิ๊กแก้ว”
จับตา เป็น ตัวเต็ง “เลขาฯสมช.”
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มอบหมายให้ เสธ.ไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการ ศปม.ตรวจการปฏิบัติการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยอากาศยาน เพื่อตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่าง2100-0400 น.ในพื้นที่สูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพฯ 88จุดตรวจ จังหวัดปริมณฑล 23จุดตรวจ)
โดยได้ ขึ้น ฮ.จาก กรมการสื่อสารทหาร ทุ่งสีกัน ดอนเมือง ตรวจพื้นที่
ทั้งนี้ พลเอก สุพจน์ เป็นที่จับตามอง หลังจากที่ ได้รับการเสนอชื่อ ให้ พลเอกประยุทธ์ พิจารณา ในตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่จะเกษียณ 30 กย.นี้
error: Content is protected !!