วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“หัวหน้าศปม.” ส่ง รองเสธ.ทหาร ออกตรวจ จุดตรวจ เคอร์ฟิว

21 ก.ค. 2021
254
“หัวหน้าศปม.”
ส่ง รองเสธ.ทหาร
ออกตรวจ จุดตรวจ เคอร์ฟิว
พร้อมให้กำลังใจ ตำรวจ -ทหารเรือ
.
“รองเสธ.จ่อย”พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (รอง เสธ.ทหาร/รอง เสธ.ศปม.) ได้รับมอบหมายจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศปม.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมในพื้นที่ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติ
จัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง ชะลอ หรือสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่น และให้ประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา (รวม 13 จังหวัด) โดยห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 นาฬิกาโดยไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
ที่ บริเวณจุดตรวจร่วมเคอร์ฟิว จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดสกัดแรงงานต่างด้าว ถนนพระราม 2 (ขาออก) ประกอบกำลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจแสมดำ และ กำลังพลจาก ศปม.ทร.
จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดตรวจหน้าปากซอยเทียนทะเล 5 ซึ่งประกอบกำลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจท่าข้าม และ กำลังพลจาก ศปม.ทร. โดยผลการปฏิบัติทั้ง2 จุดตรวจพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
error: Content is protected !!