วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“ครม.”มีมติ ตั้ง” เสธ.หนุน ศันสนาคม” น้องเลิฟ “บิ๊กแดง” เป็น ผอ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

“ครม.”มีมติ ตั้ง” เสธ.หนุน ศันสนาคม” น้องเลิฟ “บิ๊กแดง” เป็น ผอ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามคาด
หลังลาออก จากทหาร ที่เติบโต จาก ร.11 รอ. มาทำงาน กองสลากฯ ตั้งแต่ ยุค “บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์” เป็นประธานบอร์ดฯ และเติบโต จนเป็น รองผอ.กองสลากฯ
.
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ครม.มีมติ เห็นชอบ/อนุมัติ เรื่องการแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ คือ
1. การแต่งตั้ง พันโท หนุน ศันสนาคม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา 280,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้ ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อำนวยการฯ แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!