วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ลดแย้งทางความคิด-ยัน G to G

“บิ๊กอุ้ย” แถลงต่อ กมธ.งบประมาณ
ถอนงบฯเรือดำน้ำ 900 ล้าน
ยัน ทร.คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
-ประชาชนเป็นที่ตั้ง
ขอชะลอโครงการ
ชี้ มีผลกระทบ แต่จะเจรจากับ กห.จึน
ย้ำ เป็น G toG
หวังลดความขัดแย้งทางความคิด
กลับสู่ความสมัครสมาน สามัคคี
พลังอันยิ่งใหญ่ แก้โควิดฯ
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ VTC ขอถอนงบฯเรือดำน้ำงวดแรก 900 ล้านบาท ว่า
จากสถานการณ์วิฤตโควิดฯที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลำดับ กองทัพเรือได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม เพื่อหาหนทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ณ์วิกฤตในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงขอชะลอโครงการจัดหา ไปก่อน โดยไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณของโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และลำที่ 3 ซึ่งปรากฎรายการอยู่ใน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ทั้งนี้การชะลอการจัดหาเรือดำน้ำออกไปในครั้งนี้ เนื่องจาก เป็นในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล ที่รัฐบาลจีนให้ความช่วยเหลือทางทหารหลายรายการ จึงอาจส่งผลกระทบบางประการ บ้าง
โดยที่ ทาง ทร. จะไปดำเนินการเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่สร้างความเข้าใจถึงเหตุผล ความจำเป็น ของการชะลอและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และยังคงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารกับ กองทัพเรือต่อไป
กองทัพเรือ หวังว่า การพิจารณาของกองทัพเรือในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยในสถานการณ์ที่เหมาะสม และ เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยแก้ไขปัญหาของชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน และลดความขัดแย้งทางความคิด อันจะนำไปสู่การมีความสมัครสมาน สามัคคี ที่จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิดฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
error: Content is protected !!