วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“สิ่งที่เราทำกันในวันนี้ เป็นการทำงานเพื่อปัจจุบัน และอนาคต”

“บิ๊กตู่” ไปต่อ
มองอนาคต
ฝากทุกคน อย่าหยุดยั้ง
คิดอะไร ที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยในวันนี้ และในอนาคต
ต้องไม่หยุดยั้งในการทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ถึงแม้ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์โควิด
ประเทศไทยเราต้องเดินหน้าต่อไป
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำพิธี เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานต้นแบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานต้นแบบ (Battery Pilot Plant) ในรูปแบบเสมือนจริง (ผ่านระบบ Video Conference) ที่ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
โดยกล่าว ในตอนหนึ่งว่า “สิ่งที่เราทำกันในวันนี้เป็นการทำงานเพื่อปัจจุบันและอนาคต”
รัฐบาล ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องไม่หยุดยั้งในการทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ประเทศไทยเราต้องเดินหน้าไปในหลายกิจกรรมด้วยกัน เพื่อให้ประเทศมีรายได้เพียงพอ มีรายได้สูง
ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยนวัตกรรม เป็นสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
และต้องขอฝากทุกคนที่จะไม่หยุดยั้งในการที่จะคิดอะไรก็ตาม ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยในวันนี้ และในอนาคต” นายกฯกล่าว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!