วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

ทหารพัฒนา ภาค4 ขนแท็งค์น้ำ ใส่เรือ ขึ้นเกาะสาหร่าย สตูล

17 ก.ค. 2021
304
ทหารพัฒนา ภาค4
ขนแท็งค์น้ำ ใส่เรือ
ขึ้นเกาะสาหร่าย สตูล
ทำระบบเก็บน้ำ
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้
ให้ชาวเกาะ
.
สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่ง ถังน้ำพีอี ขนาดความจุ 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ให้กับ อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เป็นประจำทุกปี
พร้อมทั้งทำการติดตั้ง ถังในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนชาวเกาะสาหร่าย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
พร้อมกันนี้ ได้พบปะผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เพื่อรับทราบปัญหา เรื่องการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้บนเกาะ ซึ่งเป็นปัญหาหลัก และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนบนเกาะได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ เน้นย้ำให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ใยทุกเรื่อง
error: Content is protected !!