วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

ทหารไทย ใน ชุดออกกำลังกาย อเมริกัน สไตล์

ทหารไทย
ใน ชุดออกกำลังกาย อเมริกัน สไตล์
และ ทำACRPT แบบทบ.มะกัน
พร้อม skin head
.
รร.นายร้อย จปร. ….ก็ดัดแปลง มาจาก หลักสูตร WestPoint
หลักนิยมทางทหาร ส่วนใหญ่ ก็ใช้แบบทหารอเมริกัน
ฝึก ….ทหารไทย ก็ฝึกกับทหารอเมริกัน มากที่สุด
รวมการฝึกต่างๆที่สหรัฐฯฝึกกับ ทหาร ตำรวจ จนท.ไทย ปีละ ราว 400 การฝึก
จึงไม่แปลกที่ทหารไทย จะนิยมชมชอบ ทหารสหรัฐฯ แนว American Style และการฝึกทางทหาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ทางทหาร แบบสหรัฐฯ มากกว่า
แถมยังใช้ท่าออกกำลังกาย การทดสอบร่างกาย แบบ ทบ.สหรัฐ ACRPT:Army Combat Readiness Physical Test หลังจาก ในยุค บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ.2 ปี หน่วยรบ ต้องใช้การทดสอบแบบ ทบ.สหรัฐฯ ที่ทหารไทยเริ่มคุ้นชิน
ทหารไทย กองร้อยส่งทางอากาศ ทั้ง 114 นาย ที่ไปฝึก กระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ จึงมีการแต่งชุดออกกำลังกาย และเสื้อยืด RTA แนวคล้ายๆ ทหารมะกัน พร้อมโลโก้ ดาวและ Smart Soldier Strong Army และ ทดสอบร่างกาย แบบทบ.สหรัฐฯ
ระหว่างการกักตัว และเตรียมฝึกโดดร่ม
กับ กองพันที่ 2 White Falcon ,325 Airborne Infantry Regiment จนถึง26 กค.นี้ ที่ Fort Bragg, NOCA
Cr.: 82nd ITBORNE Division
error: Content is protected !!