วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

เพื่อนตาย…สหายศึก Man’s best friend

ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ ของกรมรบพิเศษที่3 รักษาพระองค์(รพศ.3 รอ.) ลพบุรี นำสุนัขทหาร ฝึกโดดร่มจากเครื่องบิน ด้วยการใส่ Dog harness เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน คุ้นเคย และ ความชำนาญ และพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ เมื่อตัองนำสุนัขทหาร โดดร่มลงไปในพื้นที่ปฏิบัติการ ด้วย
:ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
error: Content is protected !!