วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แอร์บูล-อ.น้อง” เปิด“สวน 72ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา”

ทอ.เนรมิต พื้นที่รกร้าง
เป็นพื้นที่สีเขียว
ทำ สวนหย่อม ข้าง รพ.ภูมิพลฯ
ให้ประชาชน มาออกกำลังกาย
ปลูกต้นไม้เพิ่ม ปูพื้นทางเดิน
ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
ติดไฟส่องสว่าง
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ตั้งชื่อ “สวน 72ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา”
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เปิด สวน 72 ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา
โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพืธี
ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564โดยใช้ชื่อว่า “สวน 72 ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา”
เพื่อให้กำลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งเดิมพื้นที่นี้ คือ สวนริมน้ำ 60 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีสภาพรกร้าง ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมาใช้งานได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยได้ปลูกต้นไม้เพิ่ม ปูพื้นทางเดิน ปรับปรุงศาลาพักผ่อน ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และไฟส่องสว่าง ทำให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีบรรยากาศดี ร่มรื่น สวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ
นอกจากนี้ ยังมีลานอเนกประสงค์ ลานออกกำลังกาย เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
error: Content is protected !!