วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“หัวหน้า ศปม.” ประกาศ คำสั่ง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

“หัวหน้า ศปม.”
ประกาศ คำสั่ง
ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม
การมั่วสุม
คาด รับมือ ม็อบ 18 กค.นี้
.
“บิ๊กแก้ว”พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด และหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ออกประกาศ เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) (ฉบับที่ ๖)
error: Content is protected !!