วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค2” ตรวจความพร้อม “กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน “ผลัดที่ 3

“แม่ทัพภาค2”
ตรวจความพร้อม
“กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน “ผลัดที่ 3 พร้อมไปสับเปลี่ยนกำลัง ตค.นี้
ขอ เก็บเกี่ยวประสบการณ์
ย้ำ 273 ทหารไทย ทุกคน แบก ชื่อเสียง ทบ.ไทย ขอรักษาเกียรติยศ เกียรติภูมิ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
สร้างชื่อเสียง ให้ไม่น้อยหน้ากว่าชาติใดๆ
.
แม่ทัพหม่อง”พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการของหมวดระวังป้องกัน และหมวดก่อสร้างทางระดับ กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 ที่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
.
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ได้รับมอบหมายภารกิจรักษาสันติภาพ โดยมีภารกิจหลักในการ วางแผน สำรวจ ก่อสร้าง และซ่อมแซม เส้นทางส่งกำลังบำรุง ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการแบ่งมอบ รวมทั้งการปฏิบัติงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ค่ายทหารของสหประชาชาติ
.
โครงสร้างการจัดของกองร้อยประกอบด้วย กองบังคับการกองร้อย, 2 หมวดก่อสร้างทางระดับ, 1 หมวดก่อสร้างทางดิ่ง, 2 หมวดระวังป้องกัน , 1 หมวดส่งกำลังบำรุง และ รพ.สนามระดับ 1 ยอดกำลังพลรวม 273 นาย
กองพลพัฒนาที่ 2 รับผิดชอบในการจัดกำลัง มว.ก่อสร้างทางระดับที่ 2 จำนวน 35 นาย โดยจัดกำลังพลจากหน่วยทหารช่าง ในกองทัพภาคที่ 2 และมีกำหนดการเดินทางผลัดเปลี่ยนกำลังในวันที่ 15 ต.ค.64
.
ซึงการฝึกนอกที่ตั้งในครั้งนี้ เป็นการฝึกร่วมกับหมวดระวังป้องกัน ของกองพลทหารราบที่ 3 เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้อง ความคุ้นเคยระหว่างกำลังพลที่จะต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ณ ประเทศเซาท์ซูดาน
โดยจำลองสถานการณ์การฝึก ให้สอดคล้องกับการเผชิญสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติภารกิจ การซ่อมปรับปรุงถนน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
.
แม่ทัพภาค 2 ได้แนะนำถ่ายทอดประสบการณ์ เพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้วิสัยทัศน์การทำงานของ UN มาปรับใช้ รวมถึงช่วยเหลือแนะนำพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวซูดาน
ที่สำคัญให้ระลึกอยู่เสมอว่าภารกิจครั้งนี้ มีความสำคัญทุกนาย มิใช่เป็นเพียงแค่ตัวแทนของ กองทัพภาค2 แต่เป็นตัวแทนของกองทัพบกไทย ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติภูมิ ด้วย การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น เล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สร้างชื่อเสียงของกองทัพบกไทยให้ไม่น้อยหน้ากว่าชาติใดๆ
error: Content is protected !!