วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

สามประสาน

15 ก.ค. 2021
183
ทหาร-มท. -สธ.
ปูพรม ลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ติดเตียง
อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา จ.สงขลา
.
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ. พล.พัฒนา 4 ร่วมกับตัวแทน สาธารณสุข และ มหาดไทย โดย อ.คลองหอยโข่ง และ สสอ.คลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ที่ป่วยติดเตียง ในห้วงการระบาดโควิด 19 อ.คลองหอยโข่ง และ อ.สะเดา จ.สงขลา รวม 15 ราย
error: Content is protected !!