วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ทบ.แจก หมื่นข้าวกล่อง

15 ก.ค. 2021
161
“นายกแม่บ้าน ทบ.” จัด เดือนแห่งข้าวกล่อง
แจกข้าวกล่อง 28 ชุมชน กทม.
ตลอดเดือนกรกฎาคม
10,000 กล่อง
พร้อม แจกหน้ากากอนามัย-แจกแอลกอฮอล์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
เป็นกำลังใจให้ประชาชน
.
พันเอกหญิง พิมพ์พิศา จิตค์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ทำ “โครงการแม่บ้านทหารบกร่วมใจ บรรเทาภัยโควิดฯ” ในการจัดทำและมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน ส่งผ่านหน่วยทหาร นำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่ กทม.
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 2 สิงหาคม 2564 ตั้งเป้าหมายมอบอาหาร 10,000 ชุด ให้กับประชาชน ใน 28 ชุมชนของ กทม.
โดยในทุกวันทางสมาคมแม่บ้านทหารบกจะจัดอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 500กล่อง ส่งผ่านหน่วยทหารของกองทัพบกนำไปมอบให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ถึงชุมชน พร้อมหน้ากากอนามัย แจกแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน
และเป็นการมอบกำลังใจให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาที่ต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐในขณะนี้
โดยที่ผ่านมา สมาคมแม่บ้านทหารบกได้มอบอาหารกล่องตามโครงการนี้ไปแล้วในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิด ชุมชนคลองส้มปล่อย ชุมชนทุ่งสีกัน ชุมชนซอยบุญศรี ชุมชนซอยสินทรัพย์ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดโสม ชุมชนวัดแค ชุมชนวัดตำหนักใต้ เป็นต้น
วันนี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ได้นำข้าวกล่อง 500ชุด จากสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ไปมอบให้ผู้ประกอบการร้านค้าย่านถนนข้าวสาร เขตพระนคร เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประกอบการ พนักงานในพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
error: Content is protected !!