วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

เคลียร์ อ่าวบ้านดอน

“ศรชล.ภาค 2”
ถอนกำลังทหารเรือออก
หลังใช้เวลา 1 ปี
หย่าศึก
รื้อถอน ขนำ ใน5อำเภอ
จัดระเบียบ ใหม่
และ ส่งมอบ พื้นที่
ให้ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ดูแลต่อ
พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปิดเผยว่า พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2/ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้ส่งกำลังพลของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.) เดินทางกลับที่ตั้งปกติ และตรวจพื้นที่อ่าวบ้านดอน ณ ที่ตั้ง กรอ. ศาลาเอนกประสงค์วัดชลธาร ตำบลบางไทร อำเภอเมืองฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องมาจากกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ในการแย่งพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ สร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในบริเวณดังกล่าว
พลเรือโท สำเริง ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน(กรอ.) ขึ้น เพื่อเข้ามาจัดระเบียบ ดูแลความสงบเรียบร้อยและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ ทำให้สามารถส่งคืนพื้นที่ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผลสำเร็จ
โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่เข้าสมทบ ได้แก่ ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 4 สุราษฎร์ธานี กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ
อีกทั้ง ศรชล.ได้จัดชุดเฉพาะกิจจากสำนักสืบสวนและสอบสวน ศรชล. เข้ามาในพื้นที่เพื่อดำเนินการ สืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เข้ามาดำเนินคดีกับผู้ที่ยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง
ผลจากการปฏิบัติการร่วมกันของทุกหน่วยงานสามารถส่งคืนพื้นที่ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธี
1.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 28,265 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 89 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 1,939 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ35,000 ต้น
2.อำเภอพุนพิน รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 23,036 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 77 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 1,469 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ24,000 ต้น
3.อำเภอกาญจนดิษฐ์ รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 23,378 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 171 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 4,106 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ79,320 ต้น
4.อำเภอท่าฉาง รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 23,457 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 122 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 3,189 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ50,000 ต้น
5.อำเภอไชยา รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 8,164 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 28 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 398 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ 7,800 ต้น
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี กล่าวขอบคุณ ผอ.ศรชล.ภาค 2 และหน่วยงานทุกหน่วย กำลังพลทุกนายที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่
โดยหลังจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับมอบพื้นที่แล้วจะดำเนินการตามที่คณะกรรมการประมงจังหวัดได้ศึกษาร่วมกับกรมประมง โดยมีการพิจารณาการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาสัดส่วนของพื้นที่ที่จะกำหนดการใช้ประโยชน์ กำหนดพื้นที่ตาม พรก.การประมงพ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 เช่น การจัดพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ หรือพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ การกำหนดเขตร่องน้ำเดินเรือ กำหนดพื้นที่สาธารณะสมบัติ ของแผ่นดินที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์อย่างร่วมกันเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้จังหวัดได้มอบหมายให้ ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ในการรักษา ความสงบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวบ้านดอน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และแหล่งน้ำ
error: Content is protected !!