วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อม” ประชุม กก.ยุทธศาสตร์พัฒนา ชายแดนใต้

“บิ๊กป้อม” ประชุม กก.ยุทธศาสตร์พัฒนา ชายแดนใต้
เตรียม ออกโฉนดที่ดินทำกิน ให้ชาวบ้าน
ช่วยแรงงานไทย ที่กลับจากเพิ่อนบ้าน
มีงานทำล็อทแรก 8พันคน
เผย ทำโครงการนำเรือออกนอกระบบฯ รองรับมาตรการ IUU Fishing แล้ว101 ลำ
ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่4 “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 108 อาคาร สปน. ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานที่สำคัญตามมติ กพต.ที่ผ่านมา ได้แก่ การช่วยเหลือแรงงานไทยในพื้นที่ จชต.ที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
โดย ศอ.บต.ร่วมกับ ก.แรงงาน จัดอบรมให้ความรู้ /ฝึกทักษะแนะแนวอาชีพ และช่วยเหลือให้มีงานทำแล้วมากกว่า 8,000 คน จากเป้าหมาย 10,000 คน ใน ก.ย.64
และรับทราบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีความก้าวหน้า อย่างน่าพอใจเนื่องจากได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยดี
รวมถึงรับทราบความคืบหน้า การเร่งช่วยเหลือชาวประมงตามข้อเสนอ ของสมาคมการประมง จ.ปัตตานี ตามโครงการนำเรือออกนอกระบบฯ รองรับมาตรการ IUU Fishing สามารถดำเนินการช่วยเหลือเรือประมงกลุ่มแรก ได้ 101 ลำ และจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
ที่ประชุม กพต. ยังได้มีการพิจารณา เห็นชอบโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ จชต.ปี 65-70 พื้นที่ จ.ปัตตานี,จ.ยะลา,จ.นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
รวมถึงเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำ ของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ปี 65-68 และสนับสนุนการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ควบคู่กับภาษาอื่นๆ ของเด็กเล็ก โดยมอบให้ มท.,ศธ.และ สธ. ดำเนินการ
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ศอ.บต. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางที่สำคัญในการจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และนำมาซึ่งสันติสุขในพื้นที่ จชต.อย่างยั่งยืน พร้อมกำชับ ศอ.บต. ต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบ จากโควิด-19 ในขณะนี้ อย่างเร่งด่วนด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และชุดสูท
error: Content is protected !!